Maatschappelijk relevante documentaires

Mediastrategieën en advies

Story-based e-learning

Meldcode vervolg fase oranje

Meldcode vervolg fase oranje

De dvd met lesmateriaal over de Meldcode Huiselijk Geweld is goed ontvangen en we zijn al bezig met de volgende fase. Samen met Andries Scherpenzeel (Social Studies, CHE Ede) bereiden we nieuw lesmateriaal en opnames voor. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is vanaf juli 2013 van kracht. Professionals in de zorg, bij justitie, en in het onderwijs zijn verplicht om deze meldcode en het bijbehorende vijfstappenplan te hanteren. De meldcode onderscheidt 3 fasen; de eerste keer dat er vermoedens zijn van geweld (code geel), meerdere geweldsincidenten waarbij kinderen aanwezig zijn (code oranje) en een acute dreiging voor kinderen en kwetsbare slachtoffers (code rood).

 


© MetaStory Productions 2016 - Tamme de Leur - Oscar Pathuis